Mgr. Igor Pavelčák & Martina Kunclová

Nová kniha o nemoci jako zprávě

O nás

To, co nás svedlo dohromady a umožnilo nám společně napsat knihu, byl nejprve zájem o rodinné konstelace a o focusing a následně pak snaha pokusit se zaznamenat prožitky a vhledy z interaktivních besed na téma "Symptom".

Vnímali jsme to jako cenné a chtěli jsme, aby se tyto poznatky „neztratily“. I když spojení - starý muž a mladá žena - v partnerství bývá obvykle problém, tady se to ukázalo jako výhoda. Výhodou byla společná zkušenost z praktikování focusing a konstelací, ta důvěra v TO VÍCE. Byla tu přítomná odvaha a energie mládí a také odbornost a prožitá zkušenost stáří.

Knihu jsme nakonec vydali sami. Hodně jsme do ní při psaní investovali a nechtěli jsme, aby si s ní nakladatel udělal, co chce on a my bychom měli jen velmi malou možnost do toho mluvit. Byla to další cenná zkušenost ve smyslu důstojnosti a pokory- a to do poslední chvíle. Nám se kniha líbí. A rádi bychom, aby se líbila i ostatním.

IP+ MK

Koupit knihu

Napište si o knihu přímo zde nebo na uvedených kontaktech. Způsob úhrady bude dohodnut po objednávce. 205 stran v pevné, leské vazbě. ISBN 978-80-260-7723-7.

Kontakt

Mgr. Igor Pavelčák

Mgr. Igor Pavelčák (*1958):
Pracuje s rodinami a jejich členy, kteří se ocitli v obtížné životní situaci (partnerství, „zlobící“ děti, závislosti atp.) Pořádá a vede interaktivní besedy pro veřejnost, pořádá a vede semináře rodinných konstelací a focusing. Nabízí supervizi a koučování rmám a organizacím. Je autorem knihy „Příručka sebeobrany pro učitele a pro statečné rodiče“.

Martina Kunclová

Martina Kunclová (*1981): Vystudovala Obchodní akademii, Vyšší zdravotnickou školu - obor Diplomovaná dentální hygienistka. Od roku 2002 pracuje jako dentální hygienistka. K metodě rodinných konstelací se dostala přes účast na seminářích a besedách rodinných konstelací a metody focusing.